Kezdõlap - Aktualitások arrow Állandó kiállítások

Állandó kiállítások
Tropicália. Két Hamza a trópusokon Nyomtats Facebook share

A napfény és a bossa nova jegyében új állandó kiállítással jelentkezett 2014. április 5-én a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria. A Tropicália. Két Hamza a trópusokon címû tárlat a Hamza-házaspár közel negyven évi brazíliai munkásságára, az élményalapú, aktív múzeumlátogatásra helyezi a hangsúlyt.

Bár Hamza D. Ákos és felesége, Hamza Lehel Mária filmtörténetben betöltött szerepe szervesen beépül a közönség elé tárt anyagegyüttesbe, az alkotók latin-amerikai mindennapjaiba ezúttal fõként divatrajzok, olajképek és dokumentumfilmek által kap bepillantást a közönség.

A festõ Hamza címadó Topicália-sorozata annak a mozgalomnak a jegyében született, amely az 1960-as évek végén néhány ifjú értelmiségi irányításával bontakozott ki Bahia tartományban. A hippi szubkultúrából merítõ tropicalismo fõként a zenében jelentkezett, a pszichedelikus rock elemeit vegyítette a brazil õslakósok népzenéjével, végül a bossa nova megjelenéséhez, illetve egy teljesen új, avantgárd életszemlélet kibontakozásához vezetett. A képzõmûvészetben Hélio Oiticica képviselte elsõként a tropicáliát: stílusa Hamza D. Ákosra is hatással volt.

Hamzáék a második világháború után hagyták el Budapestet. Elõbb Párizsban, majd Rómában és Genovában éltek, dolgoztak, aztán sok más magyar filmeshez hasonlóan Brazíliában vállaltak munkát. São Paulóban közel negyven esztendeig vettek részt a magyar kolónia egyesületeinek tevékenységében. Bár sikerült alkalmazkodniuk a helyi viszonyokhoz, 1989-ban úgy döntöttek, hazatérnek.

Hamza D. Ákos Jászberényben hunyt el, felesége, a Csontváry-kutató Lehel Ferenc leánya pedig Peveragnóban, Észak-Olaszországban. A közgyûjtemény új állandó kiállítása teljes életútjukba bepillantást nyújt.

Tovbb...
 
ÚTON - Válogatás Hamza D. Ákos festészeti hagyatékából Nyomtats Facebook share

 Úton címû kiállításunk azzal a céllal jött létre, hogy tematikailag kiegészítse a Különös találkozás címû tárlatunkat, amely Hamza D. Ákos filmmûvészeti munkásságába engedi bepillantani a látogatót. Az említett kapcsolat szükségességét elsõsorban a rendezõvé avanzsált mûvésztanár életútja magyarázza.

A Hódmezõvásárhelyen született Hamza Dezsõ Ákos ugyanis igen sok helyen megfordult, élt és alkotott, mielõtt még letelepedett volna Jászberényben. Iskoláit Nagyszebenben, Aradon, Szolnokon és Kecskeméten végezte, majd Budapesten szerzett elõbb pedagógusi, majd jogi diplomát. A magyar fõvárosból ösztöndíjasként utazott ki Párizsba, ahol hosszabb-rövidebb megszakításokkal tíz esztendõt töltött el.

Tovbb...
 
Hamza D. Ákos (1903-1993) filmrendezõ, festõmûvész életmû kiállítása Nyomtats Facebook share
(A kiállítás 2005. július 15-tõl 2011. október 15-ig volt látható!)
Hamza D. Ákos életútja és mûvészeti tevékenysége eltér a megszokottól. A 90 éves korában elhunyt mûvész hosszú élete során többször megélt történelmi sorsfordulókat, háborús eseményeket, ideológiák összecsapását. Életének e kritikus mozzanatai s a mûvészet többféle ága iránti mérhetetlen érdeklõdése indította arra, hogy többször is elhagyja hazáját, majd visszatérjen, s újra elmenjen. Bár élete és munkássága több országhoz, kontinenshez kötõdik, magyarságát, magyar állampolgárságát õrizte, s mindvégig megtartotta.
Tovbb...
 
XX. századi jászsági festõk kiállítása Nyomtats Facebook share
(A kiállítás 2005. július 15-tõl 2011. október 15-ig volt látható!) 
A Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria létrejöttekor, 2002-ben feladatául tûzte ki a Jászsághoz kapcsolódó mûvészek bemutatását. A gyûjteménybe fõként ajándékozás, illetve néhány adás-vétel útján az intézménybe került mû tartozik.
Tovbb...