PikTúra Nyomtats Facebook share

A tavaszi és õszi idõszakban több alkalommal is megrendeztük már a PikTúra nevû programunkat, ahol a természetben való közös alkotásra invitáljuk Jászberény lakóit. A rendezvény kapcsán minden egyes alkalommal a város egyik látványos helyszínére települünk rajzbakokkal és festõ eszközökkel felszerelkezve. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a visszatérõ ismerõs arcok mellett minden egyes alkalommal új tagokkal bõvül csapatunk. 


Idén tavasszal április 2-án 14 órától, a Jászkerület Nonprofit Kft. Város Napi programjaihoz kapcsolódva PikTúrázunk a Margit-szigeten. Az alkotni vágyók pasztell és akvarell technikával készíthetnek képeket, illetve múzeumunk sátránál Hamza D. Ákos festményei alapján készült linómetszetekrõl nyomatokat.

Természetesen a nap során bárki csatlakozhat hozzánk késõbb is. A gyerekek számára pedig a múzeum pedagógusa biztosít az alkotáshoz szakszerû segítséget.

Esõ esetén a rendezvény a  Bercsényi úti Sportcsarnokban zajlik a környék tájairól készült fényképek alapján.

A rendezvény ingyenes!

Szeretettel várunk mindenkit! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ünnepre hangoló Nyomtats Facebook share

 

Ünnepre hangoló húsvéti játszóházba hív a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria kicsiket és nagyokat
2016. március 19-én, szombaton 9-12 óráig Jászberénybe, a Gyöngyösi úti múzeumépületbe.

A gyerekek és szüleik egyaránt kipróbálhatnak több kreatív technikát: húsvéti díszeket, tavaszi virágokat, kavics tojásokat és pop-up képeslapokat készíthetnek. 


A rendezvény ideje alatt kézmûves vásárt tartunk.
 
Belépõ: 400 Ft/fõ

A program megvalósulását az Aditi Kft. támogatta. 


 
 
Klubdélután mûvészekkel, mûvészetrõl Nyomtats Facebook share
Pontosan 20 évvel ezelõtt, 1996 márciusában indította útjára a Hamza Múzeum a Képzõmûvészet-barát Klubot. Ezt felelevenítve, új sorozatot indítunk a múzeumban, Klubdélután mûvészekkel, mûvészetrõl címmel. Az elsõ Klubdélutánt 2016. március 10-én 17 órakor tartjuk a Gyöngyösi úti múzeumépületben. 

Ez alkalommal a 2015-ben a gyûjteményünkbe került Gy. Riba János cím nélküli festményét mutatjuk be, melyrõl Gattyán Adrienn Zóra mûvészettörténész tart elõadást az érdeklõdõknek.


Kistermünkben jászsági festõmûvészek ritkán látott tájképeit mutatjuk be az érdeklõdõknek Négy évszak mûvész szemmel címû kiállításunkon. Az alkotásokon a Jászság helyszínei köszönnek vissza különbözõ évszakokban. 

Az eseményrõl bõvebb tájékoztatást a facebook-oldalunkon kaphatnak: https://www.facebook.com/events/218104181877676/

  

 
 
Illusztrációs pályázat - 2016 Nyomtats Facebook share

Hagyományaihoz híven a jászberényi Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria a Magyar Költészet Napja alkalmából versillusztrációk készítésére ösztönzõ alkotópályázatot hirdet 14-18 év közötti diákok számára.

A pályázat témája: a pályázóknak a 90 éve született Bede Anna költõ, mûfordító Vers a világ címû költeményének hangulatát, üzenetét kell ábrázolniuk a képzõmûvészet eszközeivel. Kitüntetett érdeklõdéssel fogadjuk azokat az illusztrációkat, ahol a vers egészének tartalmi mondanivalóját sikerül visszaadni, de bármilyen más, a költeményben megjelenõ képi elem illusztrálásával is lehet pályamunkát készíteni. 

 


 

A pályázat kiírásával és a legjobbnak ítélt pályamunkákból válogatott leendõ kiállítással szándékunk az, hogy olvasásra, szövegelemzésre, az írott szó képi megfogalmazására, az emberi érzelmek értelmezésére és megjelenítésére ösztönözzük a fiatalokat. Szeretnénk, ha a pályázók kísérletet tennének az irodalom és a képzõmûvészet elméleti és gyakorlati összekapcsolására.

A beérkezett pályamûvekbõl a Magyar Költészet Napja tiszteletére rendezünk majd tárlatot, hogy a térség középiskolás korosztálya bemutathassa rajzi tudását, alkotó fantáziáját, a képzõmûvészethez és a költészethez fûzõdõ viszonyát.

Személyenként maximum öt alkotás nyújtható be. Saját és iskolájuk nevét, életkorukat, elérhetõségüket, valamint az alkotás címét, grafika, festmény esetén a papír, karton, vászon hátoldalán, szobrok, kisplasztikák stb. esetében pedig a talapzattal érintkezõ oldalon jól láthatóan tüntessék fel.

Technika: szabadon választható

Méret: egyénileg választható, maximum 50x70 cm. Az ennél kisebb méretû munkák 50×70 cm-es paszpartuval legyenek ellátva.

Díjazás: A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A díjazottak értékes könyvjutalomban, oklevélben részesülnek, valamint múzeumi belépõket nyernek.

FONTOS! A pályázati kiírás követelményeinek nem megfelelõ mûveket a zsûri nem minõsíti, így azok kiállítva sem lesznek.

Beadási határidõ: 2016. március 31. (csütörtök)

A pályázatokat a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria címére juttassák el személyesen vagy postai úton (5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7. Pf. 76.; Tel.: 57-503-260).

A beérkezett és a zsûri által kiválasztott mûvekbõl várhatóan 2016. április 11-én (hétfõn) nyílik kiállítás a Hamza Gyûjtemény és Jász Galériában. Eredményhirdetésre, illetve a pályadíjak kiosztására ugyanekkor kerül sor. A tárlat várhatóan 2016. május 7-ig lesz megtekinthetõ.

Az esetleges változásokról a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria honlapján illetve facebook oldalán (www.facebook.com/hamzamuzeum) értesítjük az érintetteket.

 
Karácsonvárás Hamzával Nyomtats Facebook share

2015. december 11-én 16 órakor *karácsonyváró teadélután* a Hamza Múzeum épületében.

Elõadást tart Gattyán Adrienn Zóra mûvészettörténész egy meglepetés filmvetítés kapcsán.

Közremûködik: Az Angyalok Kórusa

 

 
JÓ SZÍVVEL faház Nyomtats Facebook share

2015. december 6-án 14.00-20.00 óráig a Hamza Múzeum várja a Szentháromság téren felállított JÓ SZÍVVEL faházban a látogatókat!

Decemberben vasárnaponként egy jászberényi szervezet, várja, kínálja, fogadja, adja, köszöni ha meglátogatja a JÓ SZÍVVEL faházat.

Forró tea, zsíros-hagymás kenyér, sütemény és sok más várja a látogatókat!

Mindezeknek az ára annyi, amennyit JÓ SZÍVVEL  az adott szervezetnek szán.

 

 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 55 - 60 / 72