ÚTON - Válogatás Hamza D. Ákos festészeti hagyatékából Facebook share

 Úton címû kiállításunk azzal a céllal jött létre, hogy tematikailag kiegészítse a Különös találkozás címû tárlatunkat, amely Hamza D. Ákos filmmûvészeti munkásságába engedi bepillantani a látogatót. Az említett kapcsolat szükségességét elsõsorban a rendezõvé avanzsált mûvésztanár életútja magyarázza.

A Hódmezõvásárhelyen született Hamza Dezsõ Ákos ugyanis igen sok helyen megfordult, élt és alkotott, mielõtt még letelepedett volna Jászberényben. Iskoláit Nagyszebenben, Aradon, Szolnokon és Kecskeméten végezte, majd Budapesten szerzett elõbb pedagógusi, majd jogi diplomát. A magyar fõvárosból ösztöndíjasként utazott ki Párizsba, ahol hosszabb-rövidebb megszakításokkal tíz esztendõt töltött el.

Mindeközben bejárta Német- és Olaszországot. Budapestre 1938-ban tért vissza feleségével, Hamza Lehel Mária divattervezõvel, hogy aztán a második világháború után ismét elhagyja az országot.

Kezdetben a franciaországi filmszakmában keresett megélhetést, utóbb Olaszországban. Végül Brazíliában töltött el közel negyven esztendõt, többnyire festéssel, szobrászkodással.

Az Úton címû válogatásunk ezt a kalandokkal, állomásokkal, munka- és pihenõhelyekkel teli életpályát összegzi jelképesen, hisz a Római konflis címû olajkép kivételével a megtekinthetõ alkotások mindenike Sao Paulóban született az 1970-es, 80-as években.

A kiállított mûtárgyak ugyanakkor kiváló betekintést nyújtanak a mûvész különbözõ korszakaiba is, noha inkább örömteli kísérletezések lenyomatainak tekinthetõk, mintsem egy kiforrott, egyéni stílus megkérdõjelezhetetlen bizonyítékainak. Ettõl eltekintve Hamza határtalan kifejezési készséggel rendelkezett, utánozhatatlan érzéke volt a díszítõ színekhez, fantáziákhoz. Az út, amelyet bejárt, a legszigorúbb kivitelezési próbálkozásoktól a legmeglepõbb absztraktig vezetett. Kedvenc irányzatának az expresszionizmust tekintette, amelynek csodálatos gazdagsága s elbûvölõ ereje az õ esetében maradéktalanul betöltötte a lüktetõ virtuozitás szabad terét.