Kezdőlap - Aktualitások arrow Hamza Studio

Hamza Studio
Hamza Studio Nyomtatás Facebook share
 "Ez a csoport önmagáért jött létre, de nem egy emberként lép fel. A Studio számunkra egy ráma, akárcsak a képeinknek a keret: segít alkotóvá válni és megmutatkozni. Tárgyaink, amelyek egy ideig csak halmozódnak körülöttünk, ha mások is látják, alkotássá válnak."
Az alkotócsoport célja tevékeny, alkotó munka, valamint kiállítási lehetőségek biztosítása, ezáltal a szakmai színvonal garantálása.
A Studio eredendően egy konceptuális, közös célok vezérelte közösség. Kiállításaik döntő hányada is ilyen módon áll össze. Minden tárlat egy közösen választott téma köré épülő személyes megnyilatkozás. A kiállításokon kívül a csoportot mind gyakrabban hívják művészeti akciókra, fesztiválokra, rendezvényekre (Art Camp, Káta-Art, ILIKE, stb…).

A csoport 1999. július elsején alakult Jászberényben. Tagjai olyan fiatal művészek voltak, akik friss művészeti szakirányú diplomával rendelkeztek. Munkájukat nagyban segíti a Hamza Múzeum, amiért cserébe közgyűjteményébe rendszeresen friss, új munkákat adományoz.

Az elmúlt évtizedekben nem volt csoport, amely felvállalta volna az új, avantgárd törekvéseket a Jászságban. Szerették volna megmutatni, hogy igenis létezik olyan teremtő erő a fiatal generációban, amely önös érdekektől mentes, csakis a képzőművészet iránti szeretetből táplálkozik elismerve a múlt eredményeit felhasználva a kor dinamizmusát.

Majd tíz éves közös munka során 22 művész fordult meg a csoportban. Jelenleg 14 aktív művész alkotja a Hamza Studiot, akik rendszeresen állítanak ki együtt. (Bak Ágnes, Bartos Kinga, Beluzsár Csaba, Berke Péter, Demény Andrea, Farkas Edit, Kerekné Mihalik Judit, Kovács Zsigmond, Kugler Erika, Nagy Ildikó, Nagy Tamás, Papp Anett, Szabóné Lengyel Eszter, Szabó Lívia.)

 
A Hamza Studio katalógusa Nyomtatás Facebook share

Előszó 

„Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak…”
/Ady/

Tíz évvel ezelőtt néhány tanulmányait folytató, illetve művészeti szakon végzett fiatal úgy döntött, a pályára lépve sem engedik el egymás kezét; s a közös műhelymunka, kiállítások, az egymásra figyelés gyümölcsöző reményében létrehozták a Hamza Studiot. Jászberény, s a nemzetközi hírű filmrendező-festő-író Hamza D. Ákos adományából szervezett múzeum adott otthont, biztosított hátteret számukra, s ma is ez az a fészek, ahová közös dolgaikra mindig visszatérnek.
A hol több, hol kevesebb résztvevővel, esetenként meghívott vendéggel bővülő erős kis mag minden tagja melenget valamennyit abból az isteni szikrából, amely a művészet sajátja. Alkotásra esküdtek és társultak. Műfajilag és stilárisan is más más irányban mozdulnak, a teremtés képességének adományáról azonban nem mondanak le. Egy adott téma köré szervezett kiállításuk számos kitűnő ötletről, humorról, kivitelezési megoldásról tanúskodik – mégsem vesznek el sem a technikai mechanizmusok, sem az önmagáért való játékok útvesztőiben. Holott az általuk is használt digitális eszközök, a szinte beavatkozás nélkül adaptálható programok, művészetnek titulált „blődlik” varázsa a náluk sokkal rafináltabbakat is hálójába ejti.
A művészet gyakorlata számukra az önismeret, az önmagára találás, s az önkifejezés kísérleteinek folyamata. Nyitottak minden pozitív benyomásra; vonalakra, színekre, hangokra, zenére, mozgásra, a szavak erejére. Munkáik bizonyítják, hogy felfogják és átlényegítik azokat. Saját lényükre-testükre szabják és továbbadják. Egymásnak, nekünk. Közös megnyilvánulásaik ezért teljesebbek is, mint az egy műfaji keretek közé szorított programok. S minthogy tematikusak, a résztvevők egyéni alkotói nyelvezetén keresztül érzékelhetjük mi is a fény, a tánc, a ritmikus próza szépségét.
A tehetséges fiatalok sokirányú műfaji és stiláris tevékenységében tükröződik az egyetemes kortárs művészet sokszínű trendje. De a tehetség szólásjogával sohasem visszaélve, mindig a közlés és a minőség igényével. Szándékukat valamikori tanáraik, művészetük által elfogadott mestereik vigyázzák. S ki-ki azt a szikrát, amely nemcsak adatott, de kötelez is. Az emberlét számára nélkülözhetetlen művészet nevében.

Egri Mária
művészettörténész