Kezdõlap - Aktualitások arrow Hamza Studio

Hamza Studio
Hamza Studio Nyomtats Facebook share
 "Ez a csoport önmagáért jött létre, de nem egy emberként lép fel. A Studio számunkra egy ráma, akárcsak a képeinknek a keret: segít alkotóvá válni és megmutatkozni. Tárgyaink, amelyek egy ideig csak halmozódnak körülöttünk, ha mások is látják, alkotássá válnak."
Az alkotócsoport célja tevékeny, alkotó munka, valamint kiállítási lehetõségek biztosítása, ezáltal a szakmai színvonal garantálása.
A Studio eredendõen egy konceptuális, közös célok vezérelte közösség. Kiállításaik döntõ hányada is ilyen módon áll össze. Minden tárlat egy közösen választott téma köré épülõ személyes megnyilatkozás. A kiállításokon kívül a csoportot mind gyakrabban hívják mûvészeti akciókra, fesztiválokra, rendezvényekre (Art Camp, Káta-Art, ILIKE, stb…).

A csoport 1999. július elsején alakult Jászberényben. Tagjai olyan fiatal mûvészek voltak, akik friss mûvészeti szakirányú diplomával rendelkeztek. Munkájukat nagyban segíti a Hamza Múzeum, amiért cserébe közgyûjteményébe rendszeresen friss, új munkákat adományoz.

Az elmúlt évtizedekben nem volt csoport, amely felvállalta volna az új, avantgárd törekvéseket a Jászságban. Szerették volna megmutatni, hogy igenis létezik olyan teremtõ erõ a fiatal generációban, amely önös érdekektõl mentes, csakis a képzõmûvészet iránti szeretetbõl táplálkozik elismerve a múlt eredményeit felhasználva a kor dinamizmusát.

Majd tíz éves közös munka során 22 mûvész fordult meg a csoportban. Jelenleg 14 aktív mûvész alkotja a Hamza Studiot, akik rendszeresen állítanak ki együtt. (Bak Ágnes, Bartos Kinga, Beluzsár Csaba, Berke Péter, Demény Andrea, Farkas Edit, Kerekné Mihalik Judit, Kovács Zsigmond, Kugler Erika, Nagy Ildikó, Nagy Tamás, Papp Anett, Szabóné Lengyel Eszter, Szabó Lívia.)

 
A Hamza Studio katalógusa Nyomtats Facebook share

Elõszó 

„Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak…”
/Ady/

Tíz évvel ezelõtt néhány tanulmányait folytató, illetve mûvészeti szakon végzett fiatal úgy döntött, a pályára lépve sem engedik el egymás kezét; s a közös mûhelymunka, kiállítások, az egymásra figyelés gyümölcsözõ reményében létrehozták a Hamza Studiot. Jászberény, s a nemzetközi hírû filmrendezõ-festõ-író Hamza D. Ákos adományából szervezett múzeum adott otthont, biztosított hátteret számukra, s ma is ez az a fészek, ahová közös dolgaikra mindig visszatérnek.
A hol több, hol kevesebb résztvevõvel, esetenként meghívott vendéggel bõvülõ erõs kis mag minden tagja melenget valamennyit abból az isteni szikrából, amely a mûvészet sajátja. Alkotásra esküdtek és társultak. Mûfajilag és stilárisan is más más irányban mozdulnak, a teremtés képességének adományáról azonban nem mondanak le. Egy adott téma köré szervezett kiállításuk számos kitûnõ ötletrõl, humorról, kivitelezési megoldásról tanúskodik – mégsem vesznek el sem a technikai mechanizmusok, sem az önmagáért való játékok útvesztõiben. Holott az általuk is használt digitális eszközök, a szinte beavatkozás nélkül adaptálható programok, mûvészetnek titulált „blõdlik” varázsa a náluk sokkal rafináltabbakat is hálójába ejti.
A mûvészet gyakorlata számukra az önismeret, az önmagára találás, s az önkifejezés kísérleteinek folyamata. Nyitottak minden pozitív benyomásra; vonalakra, színekre, hangokra, zenére, mozgásra, a szavak erejére. Munkáik bizonyítják, hogy felfogják és átlényegítik azokat. Saját lényükre-testükre szabják és továbbadják. Egymásnak, nekünk. Közös megnyilvánulásaik ezért teljesebbek is, mint az egy mûfaji keretek közé szorított programok. S minthogy tematikusak, a résztvevõk egyéni alkotói nyelvezetén keresztül érzékelhetjük mi is a fény, a tánc, a ritmikus próza szépségét.
A tehetséges fiatalok sokirányú mûfaji és stiláris tevékenységében tükrözõdik az egyetemes kortárs mûvészet sokszínû trendje. De a tehetség szólásjogával sohasem visszaélve, mindig a közlés és a minõség igényével. Szándékukat valamikori tanáraik, mûvészetük által elfogadott mestereik vigyázzák. S ki-ki azt a szikrát, amely nemcsak adatott, de kötelez is. Az emberlét számára nélkülözhetetlen mûvészet nevében.

Egri Mária
mûvészettörténész