Hamza D. Ákos (1903-1993) filmrendezõ, festõmûvész életmû kiállítása Facebook share
(A kiállítás 2005. július 15-tõl 2011. október 15-ig volt látható!)
Hamza D. Ákos életútja és mûvészeti tevékenysége eltér a megszokottól. A 90 éves korában elhunyt mûvész hosszú élete során többször megélt történelmi sorsfordulókat, háborús eseményeket, ideológiák összecsapását. Életének e kritikus mozzanatai s a mûvészet többféle ága iránti mérhetetlen érdeklõdése indította arra, hogy többször is elhagyja hazáját, majd visszatérjen, s újra elmenjen. Bár élete és munkássága több országhoz, kontinenshez kötõdik, magyarságát, magyar állampolgárságát õrizte, s mindvégig megtartotta.
Mûvészeti tevékenysége két nagy területen bontakozott ki, noha környezete szinte polihisztorként emlegette. A képzõmûvészet és a filmrendezés mellett újságíróként, politikusként, szakszervezeti alapítóként, filmvállalat tulajdonosként is dolgozott, de tevékenységeit mindvégig áthatotta mélyen humanista gondolkodásmódja.

A filmmûvészetet - mely átmenetileg elhódította a képzõmûvészettõl - René Clair mellett, Párizsban tanulta. Igazi hasznosítására azonban Magyarországon került sor a magyar hangosfilmgyártás hõskorában. Kiváló színészekkel dolgozott, s nem csak itthon, de külföldön is nagy sikerrel rendezett. Brazíliába is emiatt települt ki, ám gazdasági okok miatt nem forgathatott filmeket.

Ekkor tért vissza eredeti "mesterségéhez", a festészethez. Bár a Képzõmûvészeti Fõiskolán Csók István, Vaszary János és Kisfaludy-Stróbl Zsigmond keze alatt tanult, hatásuk csak igen áttételesen érezhetõ festményein és szobrain, melyek az Ecole de Paris avantgárd törekvéseivel mutatnak rokonságot. Képzõmûvészetének kiteljesedése során Hamza egy intellektuális, filozofikus ihletésû festészetet hozott létre, ugyanakkor mûvein tetten érhetjük érzelmeit, elõadásmódjának líraiságát.

Sajnos a nagy városok múzeumaiban, gyûjteményeiben nem található Hamza-festmény. Hosszú ideig az Ortutay Gyulának ajándékozott egyetlen munka képviselte õt a magyar képzõmûvészeti életben. Hazatelepülése óta Jászberény az összes Hamza mû tulajdonosa, melyeknek csak töredékét tudja bemutatni a jelenlegi állandó kiállításon.