Köszöntjük a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria honlapján!


Segítség a múzeumnak!

Engedje meg, hogy ezúton is megköszönjük, ha az előző években személyi jövedelemadója 1%-ával vagy más módon támogatta a Hamza Múzeum tevékenységét. Az Ön támogatása is nélkülözhetetlen volt munkánkhoz, melynek során számos jelentős kiállítást, rendezvényt tarthattunk, szolgálva Jászberény város polgárainak kulturális, művészeti igényeit, közvetítve a klasszikus és modern értékeket.

A Hamza Múzeum több, mint negyedszázados fennállása során a szűkös anyagi lehetőségek miatt a szakmai célok megvalósításában mindig jelentős szerep jutott minden művészetpártoló támogatónak, civil segítőnek is. Ma minden eddiginél fontosabb az önzetlen segítség, az adományozás, mely 2021-ben már nemcsak a múzeum programjainak megvalósítását, a gyűjtemény megfelelő gondozását, hanem az intézmény fennmaradását is jelenti.

Az intézmény az utóbbi 25 évben a jászsági képzőművészet múltjának feldolgozásában, bemutatásában, valamint a hazánkban egyedülálló jászberényi Hamza-hagyaték képzőművészeti és filmművészeti értékeinek gondozásában következetes munkával jelentős eredményeket ért el, melyről állandó és időszaki kiállítások, kiadványok egész sora tanúskodik. A múzeum tevékenységéről bővebben a www.hamzamuzeum.hu oldalon olvashatnak.

A munka folytatásához és a megteremtett értékek megőrzéséhez nélkülözhetetlen segítséget jelent az adó 1%-ot felajánló magánszemélyek támogatása és cégek adománya. Kérjük mindazok szíves támogatását, akik a múzeum tevékenységét értékelik, s céljaival egyet értenek.

Amennyiben Ön, vagy hozzátartozója, ismerőse személyi jövedelemadója 1%-ának közhasznú közalapítványunk javára történő juttatásáról rendelkezik, hozzájárul a Hamza Múzeum fennmaradásához, valamint ahhoz, hogy tevékenységünket továbbra is megfelelően végezhessük.

Adószámunk: 18834538-1-16 (Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány)

A támogatásokat előre is nagyon köszönjük!

 

Hírlevelünkre az alábbi űrlap kitöltésével tud feliratkozni: 

E-mail:

Név:

A hírlevél üzemeltetője:
https://lev-lista.hu

Ünnepeljünk!

Május 18. a múzeumi világnap. Ez alkalomból nyitja meg kapuit ismét a Hamza Múzeum a látogatók előtt, a világjárvány miatti korlátozások feloldását követően.

A múzeumi világnap ünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában Moszkvában tartott XI. konferenciáján határozták el. Első alkalommal 1978. május 18-án tartották meg. Azóta már több mint száz ország közel 30000 múzeuma vesz részt a minden év május 18-án tartott eseményben.

Az ünnep célja, hogy az „év eme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé”.

Állandó kiállításaink mellett megtekinthető Ézsiás Gyöngyike:
Az idő nem fontos... című időszaki tárlata is, melyet még négy héten keresztül látogathatnak az érdeklődők.

 - - -

A jelenlegi járványügyi szabályok szerint belépéskor
- védettségi igazolvány felmutatása kötelező
- maszkviselés és 1,5 m távolság tartása javasolt.

Programjaink, szakköreink egyelőre még nem indulnak, erről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Szeretettel várjuk látogatóinkat!

Hamza Dezső Ákos
Hamza D. Ákos

filmrendező, producer, festő- és szobrászművész, költő

(1903-1993)Hódmezővásárhelyen született 1903-ban. Édesapja vasúti hivatalnok volt, édesanyja (Mezei Róza) háztartásbeli. A család Csongrád megyéből került Nagyszebenbe, ahol a kis Dezső megkezdte tanulmányait, majd Aradra, végül Szolnokra. Ezekre az esztendőkre Hamza D. Ákos így emlékezett vissza 1986-ban: „Szüleim 1912-ben költöztek Erdélyből Aradra, az Alföld szélére. Addig, amíg újra berendezkedtek, új lakást találtak, engem Szolnokra vittek. Anyám nővére ott volt férjnél, és két, velem hasonló korú gyermeke volt. Mi, a két fiú és a kislány úgy voltunk nevelve, mintha valóságosan is testvérek lettünk volna. Így jártam az elemi iskola harmadik osztályát Szolnokon. Ha nem lett volna Berény a szomszédban, és nem jártunk volna nagyapámhoz, talán még el is »kunosodom«. Apám és sógora, aki lelkes kun volt, sokat ugratták egymást, hogy melyik a »különb«, a kun-e, vagy a jász? Mindenesetre mi, gyerekek, így aztán alaposan ismertük a jászok és a kunok összes kiváló tulajdonságát. De nem foglaltunk egyik mellett sem állást: minket ugyanis, ahogy volt egy kis szünidő, vittek Erdélybe, ahol is anyáink székely atyafisága lelkesen fogadott el székelynek. Szívesen mondogatták, székelyek vagytok ti, lelkem legénykéi, »ojtott« székelyek.”
Szolnok után Kecskemét következett: itt érettségizett a piaristáknál, innen került Budapestre. Előbb szakmát tanult, majd rajzpedagógiát a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán. Diplomaosztás után Csók Istvánnak köszönhetően kapott párizsi ösztöndíjat, amelynek összegét azzal egészítette ki, hogy bejárt dolgozni az egyik filmgyárba. A francia nagymesterektõl ellesett tudását kamatoztatta 1936 után Magyarországon, de fõként az 1938-as évet követően, hisz néhány barátjával önálló filmvállalatot létesített, amelynek keretében szabadabban valósíthatta meg elképzeléseit. Első rendezése, a Gyurkovics fiúk 1940-ben került a mozikba. 1944-ig tíz nagyjátékfilmet rendezett, majd személyes megfontolásból elhagyta az országot. Franciaországban és Olaszországban forgatott filmeket, 1953-tól pedig Brazíliában. Feleségével, a Párizsban megismert Lehel Máriával, Lehel (Rell) Mária festőnő leányával São Paulóban telepedtek le.
Szülőföldjére 1989-ben tért vissza, azt követően, hogy 1989-ben Szolnokon és Jászberényben kiállította munkáinak egy részét. Hagyatékukból szerveződött meg a róluk elnevezett Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, mégpedig abban az ingatlanban, amelyben haláláig élt.

A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria története

Az 1995. július 15-én megnyílt közérdekű muzeális intézmény abból a képzőművészeti adományból és dokumentum-gyűjteményből szerveződött, amelyet Hamza D. Ákos és felesége, Hamza Lehel Mária, Lehel Ferenc Csontváry-kutató leánya 1987-ben Jászberénynek ajándékozott.

Mindkettőjük életműve Magyarországtól távol, Párizsban, Olaszországban és São Paulóban teljesedett ki. 36 évi brazíliai tartózkodás után a házaspár 1989-ben tért vissza hazájába. A hagyaték előbb a Jász Múzeumba került, majd Hamza D. Ákos kifejezett kérésére 1991 decemberében a Gyöngyösi út 7. szám alatti lakóházba, ahol a polihisztor haláláig lakott.


© 2011-2020 Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7. T/F.: 57/503-260