Hamza D. Ákos (1903-1993) filmrendező, festőművész életmű kiállítása

(A kiállítás 2005. július 15-től 2011. október 15-ig volt látható!)
 
Hamza D. Ákos életútja és művészeti tevékenysége eltér a megszokottól. A 90 éves korában elhunyt művész hosszú élete során többször megélt történelmi sorsfordulókat, háborús eseményeket, ideológiák összecsapását. Életének e kritikus mozzanatai s a művészet többféle ága iránti mérhetetlen érdeklődése indította arra, hogy többször is elhagyja hazáját, majd visszatérjen, s újra elmenjen. Bár élete és munkássága több országhoz, kontinenshez kötődik, magyarságát, magyar állampolgárságát őrizte, s mindvégig megtartotta.
Művészeti tevékenysége két nagy területen bontakozott ki, noha környezete szinte polihisztorként emlegette. A képzőművészet és a filmrendezés mellett újságíróként, politikusként, szakszervezeti alapítóként, filmvállalat tulajdonosként is dolgozott, de tevékenységeit mindvégig áthatotta mélyen humanista gondolkodásmódja. A filmművészetet - mely átmenetileg elhódította a képzőművészettől - René Clair mellett, Párizsban tanulta. Igazi hasznosítására azonban Magyarországon került sor a magyar hangosfilmgyártás hőskorában. Kiváló színészekkel dolgozott, s nem csak itthon, de külföldön is nagy sikerrel rendezett. Brazíliába is emiatt települt ki, ám gazdasági okok miatt nem forgathatott filmeket.

Ekkor tért vissza eredeti "mesterségéhez", a festészethez. Bár a Képzőművészeti Főiskolán Csók István, Vaszary János és Kisfaludy-Stróbl Zsigmond keze alatt tanult, hatásuk csak igen áttételesen érezhető festményein és szobrain, melyek az Ecole de Paris avantgárd törekvéseivel mutatnak rokonságot. Képzőművészetének kiteljesedése során Hamza egy intellektuális, filozofikus ihletésű festészetet hozott létre, ugyanakkor művein tetten érhetjük érzelmeit, előadásmódjának líraiságát.

Sajnos a nagy városok múzeumaiban, gyűjteményeiben nem található Hamza-festmény. Hosszú ideig az Ortutay Gyulának ajándékozott egyetlen munka képviselte őt a magyar képzőművészeti életben. Hazatelepülése óta Jászberény az összes Hamza mű tulajdonosa, melyeknek csak töredékét tudja bemutatni a jelenlegi állandó kiállításon.

© 2011-2020 Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7. T/F.: 57/503-260